Từ những trang chia sẻ với vài thủ thuật bạn có thể down được những soft/game từ kho Adroid Paid mà ko phải tốn phí nào

Mình đã thử thành công với nhiều soft và game

http://www.youtube.com/watch?v=RO6DvsOpGvc


Ví dụ mình muốn down game


Super KO Boxing! 2

mình search ở trang www.4shared.com lần lượt với từ khóa SuperKOBoxing -> SuperKOBoxing2 -> SuperKOBoxing2 apk -> SuperKOBoxing2.apk

tương tự cho soft hay game khác nhé hoặc cả trang chia sẽ khác và cả google.


Xem bài viết chi tiết tại
http://www.graphic3d.net/download-ma...ndroid-paid/65

Trích nguồn
www.graphic3d.net