Bảng quảng cáo
Giỏ hàng của bạnGiỏ hàng của bạnGiỏ hàng của bạnGiỏ hàng của bạn

Sản phẩm mới nhất

Rolex Oyster Perpetual Datejust AR126334-1
Rolex Oyster Perpetual Datejust AR126334-1
9.500.000 Vnd

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref.JH26331-3
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref.JH26331-3
Gọi để biết giá
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref.JH26331-2
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref.JH26331-2
Gọi để biết giá
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref.JH26331-1
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref.JH26331-1
Gọi để biết giá

Hướng dẫn cài GPRS của mạng Vinaphone

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO CÁC

DÒNG MÁY O2, HT, HTC, DOPOD, POCKET, T-MOBILE

 

Nhóm 1: O2 XDA, O2XDA2 S, O2 Mini, O2 MDA, O2 NEO, T-mobile, Dopod, HT, HTC T3600 (Chú ý: HTC T3600 là dòng máy O2 phần mềm windown)

Từ màn hình chính chọn Start / Setting/ vào tap Connection/ GPRS setting/

Trong Tap Authetication: chọn PAP

Trong Tap GPRS setting: chọn Class 8 ( Lưu ý: có máy không có, nếu khách ko tìm thấy thì bỏ qua sang bước tiếp) à Bấm “ OK”

Chọn Connections:

1/My work network:

 •  Add a newc moderm connection:
 •  Enter a name for the connection: nhập Vina GPRS
 •  Select a moderm: chọn Cellular line (Gprs)
 • Chọn: Next
 •  Access point name: m3-world
 • Chọn: Next
 •  Username: mms
 •  Password:mms
 • chọn Finnish

 Set up my proxy server, Chọn tích vào ô : this network connect to the internet

Chuyển sang chọn mục “ Moderm” rồi chọn Vina GPRS, Bấm “OK”.

2/ My ISP ( có máy có có máy không nếu thấy máy khách không có thì bỏ qua luôn)

 •  Add a new moderm connection:
 •  Enter a name for the connection: nhập Vina GPRS
 •  Select a moderm: chọn Cellular line (Gprs)
 • Chọn: Next
 •  Access point name: m3-world Chọn: Next
 •  Username: mms
 •  Password: mms
 • ---> chọn Finnish

Bấm “OK” cho đến khi về màn hình chính rồi hướng dẫn Khách hàng Restart lại máy. Để truy cập chọn Start/ Internet explorer nhập trang web bất kỳ. Khách hàng có thể thử truy cập trang http://www.google.com

Nhóm 2: O2 X1, O2 X2

Từ Menu/ Service / Wap setting/ Từ cấu hình đầu tiên chọn Edit:

 • Profile name: Vina GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • IP address: 192.168.233.010
 • Port: 9201
 • Bear mode: GPRS only
 • GPRS: chọn tiếp có: APN: m3-world, Username: mms, Password: mms
 • Bấm Done
 • Bấm OK vào Vina GPRS ( kiểm tra có dấu chấm chọn bên trái Vina GPRS chưa là được)

Về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập: Menu/ Service/ Start Browse.

Nhóm 3: O2X3

Từ Menu/ Service/ Connectiong Setting:

1-Từ GPRS1 ( dòng đầu tiên) bấm Option chọn Rename:

 • Xóa chữ GPRS1 đi nhập là Vina GPRS
 • Sau đó chọn Vina GPRS :
 • User ID: mms
 • Password: mms
 • APN name: m3-world
 • Bấm OK

2 - Sau đó tìm đến dòng cuối cùng Up link setting / WAP/ chọn Vina GPRS

Quay lại Vào Sevice/ Wap/ Setting/:

 • Từ Wap 1 bấm Option chọn Rename: Xóa chữ Wap1 đi nhập Vina GPRS
 • Sau đó chọn Vina GPRS để sửa:
  •  Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
  •  Gate address: 10.1.10.46
  •  Port number: 9201
  • Chọn “Back” 2 lần
  • Rồi chọn Select Gateway / Wap/ chọn Vina GPRS

Thoát ra màn hình chính tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập: Menu/ Service/ Start Browse.

Nhóm 4: O2 X4

Từ Menu/ O2/ Settings:

1. Từ Setting 2( dòng thứ 2) bấm Option chọn Rename:

 • Name: Vina GPRS >> bấm OK
 • Từ Vina GPRS chọn Edit: Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Bấm Back 2 lần tìm đến dòng Select gateway: Chọn Vina GPRS.

Quay về chọn:

2. Connection settings >> Từ GPRS setting 2 bấm Option chọn Rename:

 • Name: Xóa chữ GPRS settting 2 đi nhập là Vina GPRS
 • Sau đó chọn Vina GPRS :
 • User ID: mms
 • Password: mms
 • APN name: m3-world
 • Bấm OK

Sau đó tìm đến dòng cuối cùng chọn Bearer ( hoặc Up link setting) / chọn Vina GPRS

Thoát ra màn hình chính tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập: Menu/ O2/ O2 home.


Nhóm 5: O2 Trung Quốc (màn hình cảm ứng)

1) Giải trí/ DV mạng/ Tư liệu tài khoản/chọn GPRS/ Chọn Sửa ở một Tài khoản bất kỳ:

 •  Tên tài khoản: Vina GPRS
 •  APN: m3-world
 •  Tên người dùng: mms
 •  Mật khẩu: mms

Quay lại:

2) Chọn Wap/Cài đặt/ Biên tập cài đặt tệp/ chọn 1 tệp bất kỳ/Chọn Sửa cài đặt

 • Đổi tên cài đặt: Vina GPRS
 • Trang nhà: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Tài khoản mạng chọn GPRS chọn Vina GPRS
 • Hình thái kết nối: chọn Liên tục
  • Đ/c IP: 10.1.10.46
  • An toàn: Tắt
  • Người sử dụng: Bỏ qua
  • Mật mã: Bỏ qua
Chọn Lưu, Chọn Trở về, Chọn Lưu, Chọn Trở về

Di chuyển đến Vina GPRS Chọn Kích hoạt

Trở về màn hình chính. Tắt nguồn khởi động lại truy cập lại bằng cách: Giải trí/ Dịch vụ mạng/Wap/ Trang nhà

Nhóm 6: Máy SDA (O2 Xphone II)

Start > Settings> Data Connections> nếu thấy có sẵn các cài đặt (của các provider nước ngoài t-mobile O2...) thì phải xoá hết trước khi cài thông số GPRS vietnam bằng cách vào Edit connection> vào từng mục(4 mục) Delete.. sau đó:

1. Proxy Connection > Menu > add proxy>

 • Description = nhập Vina GPRS
 • Connect from = The Internet
 • Connect to = WAP Network
 • Proxy = bỏ qua
 • Type = Http
 • Username & pass = bỏ qua > quay ra

2. GPRS connections:

 • Menu > Add GPRS:
 • Description = nhập Vina GPRS
 • Connect to = WAP network
 • Acces point = m3-world
 • Username = mms
 • Password = mms
 • Các mục còn lại bỏ qua, quayvề HOME > vào trìnhduyệt web Internet explorer:
  => menu > Options >Connections >
  • Uncheck "Automatic detect settings"
  • Select Network = WAP network

Tắt máy KĐ lại, vào Address bar gõ địa chỉ trang web (không phải WAP) cần vào để duyệt, VD: http://www.google.com

Lưu ý: Do có rất nhiều máy nên để tìm kiếm được dễ dàng các bạn nên dùng cách sau để tìm: Bấm Ctrl + F rồi nhập đời máy bấm Enter là được

Nhóm: O2 (ICE)

Menu / Setting / Network Connection / di chuyển đến 1 cấu hình O2 bất kì nhấn Option chọn Prepare:

 • Name: Vina GPRS
 • APN: m3-world
 • Liger time: 300
 • Security: PAP
 • Chọn Save

Menu / Browser / Manager / wap profile / di chuyển đến 1 cấu hình O2 bất kì nhấn Option chọn Prepare:

 • Profile name: Vina GPRS
 • Home URL: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Conection type: chọn edit chọn Vina GPRS
 • Proxy setting (nhấn option chọn edit): - IP address: 10.1.10.46
 • Port number: 8000

Chọn Save. Nhấn Option chọn Save.

Truy cập: Menu / Browser / O2 active

Nhóm 8: dopod C720W

Menu\setting\conection\GPRS\add

 • Descrition: Vina GPRS
 • Connect to: the internet
 • Access point name: m3-world
 • username: mms
 • pass: mms
 • Primary DNS: trống
 • Second: trống
 • IP adress: 10.1.10.46
 • Proxy name :port: 8000
 • Type: http

Bấm done khi về màn hình chính tắt máy khởi động lại

Truy cập : menu\internet\dopod international\nhập địa chỉ: http://wap.vinaphone.com.vn ok

Nhóm 9: O2 ASUSBT

Bước 1: Menu / O2 / Setting / Bearer setting / GPRS / Chọn 1 TK chưa có tên

 • Account name: Vina GPRS
 • APN: m3-world
 • Authentication: Normal
 • Username: mms
 • Passwords: mms

Chọn Done hoặc Save để lưu tài khoản

Bước 2: Menu / O2 / Setting / profile / chọn 1 TK chưa có tên (Nhấn Options chọn Edit)

 • Tên: Vina GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Bearer setting: chon GPRS / chon Vina GPRS
 • Conn.type: chọn connection less
  • IP: 10.1.10.46
  • Security: off

Chọn Save. Truy cập: Menu / O2 / O2 Home.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO DÒNG MÁY

VK, TOSHIBA, SANYO, PHILIPS

 
 

VK (Loại 1)

 

Dịch vụ Internet:

 Chọn Cài đặt tổng quát/ Dữ liệu Account/ Cài đặt GPRS/ GPRS data 1

- Chỉnh sửa: Tên >>Xóa tên cũ nhập tên mới VinaPhone GPRS

- Cài đặt:

 • APN: m3-world
 • Username: mms
 • Password: mms

Quay lại tìm đến

 Cài đặt cấu hình: Chọn 1 dòng đầu tiên:

 •  Tên: VinaPhone GPRS
 •  Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 •  Chế độ kết nối: bỏ qua
 •  Lấy dữ liệu tài khoản: chọn VinaPhone GPRS
 •  Kèm dữ liệu GPRS: chọn VinaPhone GPRS

Quay lại chọn khởi động VinaPhone GPRS thấy có dấu * bên cạnh V là được.

 
VK E100
 

Vào Internet.chọn profile setting, chọn một profile bất kỳ

 • Profile name: VinaPhone GPRS
 • Hompage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Acsses type: wap
 • Gsm setting: bỏ qua
 • Gprs setting:
  • Apn: m3-world
  • Login name: mms
  • Password: mms
 • Bấm ok

Sau đó nhìn phía góc trái màn hình có Active chọn. sau khi chọn trong mục Profile sẽ có VinaPhone GPRS được đánh dấu chọn hướng dẫn kh thoát về màn hình tắt nguồn bật lại để truy cập

 
TOSHIBA TS30
 

Menu / Connecting / GPRS / GPRS profile chọn 1 Empty

 • Name: VinaPhone GPRS
 • APN: m3-world
 • User name: trống
 • Passwords: trống
 • Authentication: OFF

Chọn Save rồi quay lại chọn Browser / Wap / từ 1 Empty nhấn Option chọn Edit:

 • Name: VinaPhone GPRS
 • IP adress: 10.1.10.46
 • Port: 9201
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Liger time: từ 180-300 (tùy chọn)
 • Connection: chọn GPRS
 • GPRS profile: chọn VinaPhone GPRS

Chọn Save sẽ quay về VinaPhone GPRS, nhấn Option chọn Go to

Quay về màn hình chính tắt nguồn bật lại.

Truy cập: Menu / Browser (hình quả địa cầu) / Homepage

 
TOSHIBA TS705
 

Menu / setting / Conectivity / Connection profile: chọn 1 cấu hình trống

 • Profile name: A
 • APN: m3-world
 • Username: mms
 • Passwords: mms
 • Authentication: Normal
 • Nhấn Options chọn Save


Quay về Conectivity chọn Internet profile: chọn 1 cấu hình trống

 • Profile name: B
 • Type: chọn WAP
 • Security: none
 • Proxy server: None

Nhấn Options chọn Save


Menu / Oranworld / Browser setting / Browser Profile: từ 1 cấu hình trống nhấn Option chọn Edit:

 • Profile name: VinaPhone GPRS
 • Conection profile: chọn A
 • Internet profile: chọn B
 • Startpage: http://wap.vinaphone.com.vn

Nhấn Options chọn Save

Truy cập: Menu / Oranworld / Oranwold / nhấn Options / chọn Home

 
TOSHIBA 803
 

Menu/ Network and Internet/ Internet/ Chọn Edit Empty 1:

 • Name Profile: VinaPhone
 • APN: m3-world
 • Username: mms
 • Password: mms

 Option >> Save

Quay trở lại Network and Internet/ Setting/ Bowser Chọn Edit Empty 1

 •  Name profile: VinaPhone GPRS
 •  NAP: Chọn VinaPhone
 •  Proxy setting: disable
 •  Proxy address: ko nhập gì cả
 •  Port: 9201

Bấm Save. Từ VinaPhone GPRS chọn Option rồi Active.

Tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập bằng cách: Menu/ Vodafone life/ goto URL: http://wap.vinaphone.com.vn bấm OK.

 
SANYO S750, S750i
 

Menu /Setting /Phone setting /WAP profiles: Chọn một Profiles còn trống /No entries /Option /Edit name:

 • Profile name: VinaPhone GPRS Bấm Option chọn Save.
 • Từ VinaPhone GPRS bấm Option /Edit profile: Chọn Browser Settings:
 • IP Adress: 10.1.10.46 bấm OK /Option /Save
 • Port number: 8000 bấm OK /Option /Save
 •  Home page: http://wap.vinaphone.com.vn bấm OK /Option /Save
 •  Connectivity Set /Access Point Name: m3-world, Username: mms, Password: mms bấm OK /Option /Save
 • Quay về, Từ VinaPhone GPRS chọn Set bấm OK.

Thoát về Menu chính chọn:

Orange World /Option /New /Book mark: trong khung hình chữ nhật chỉ nhập wap.vinaphone.com.vn (vì máy này đã có mặc định sẵn http://) bấm OK /Option /Save

Name: nhập VinaPhone bấm OK /Option /Save

Thoát về màn hình chính tắt nguồn đi khới động lại rồi truy cập bằng cách:

Chọn Orange World chọn VinaPhone

 
PHILIPS
 

Menu /Wap /Setting:

 • Wap connection: Chọn GPRS
 • Access profiles: Từ Set 1 bấm Menu chọn Rename>> Name: nhập VinaPhone GPRS
 • Từ VinaPhone GPRS chọn Setting:
  • CSD setting : bỏ qua
  • GPRS setting:
  • Chọn Wap setting:
  • Home page: http://wap.vinaphone.com.vn
  • IP: 10.1.10.46 Bấm OK rồi bấm Back quay về.
  • Chọn GPRS connection: chọn APN: m3-world, Username: mms, Password: mms bấm OK

Bỏ qua các mục còn lại bấm Back bấm Select vào VinaPhone GPRS để kich hoạt.

Yêu cầu khách hàng tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập là được.

 

PHILIP XENIUM 9@9C

 

Menu / Cài đặt / Mạng / Cài đặt truy cập:

 • Hiển thị: bỏ qua
 • Đổi tên: VinaPhone GPRS
 • Cài đặt GSM: bỏ qua
 • Cài đặt GPRS >>> APN: m3-world; Username: mms; Password: mms


Menu / Dịch vụ mạng / Wap / Cài đặt: {Lưu ý: khi vào đến cài đặt nên chọn luôn mục Đổi tên cấu hình (nhập tên) rồi về mục Chọn cấu hình (chọn tên vừa nhập), rồi cài tiếp như bình thường)}

 • Chỉnh trang chủ: -Tiêu đề: Homepage (máy sẽ mặc định)
 • Địa chỉ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Chọn cấu hình: Chọn VinaPhone GPRS
 • Mạng: - Truy cập mạng: chọn VinaPhone GPRS
 • Đường truyền: chọn GPRS
 • Proxy: none
 • Các thay chọn trình duyệt: bỏ qua
 • Đổi tên cấu hình: VinaPhone GPRS
 • Bộ nhớ: bỏ qua

Truy cập: Menu / Dịch vụ mạng / Homepage

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO DÒNG MÁY MP4

 

  

1.     Cách nhận biết máy MP4: Các máy Elitex, Music mobile, L888, Welcome, Hitech, một số máy có vỏ là Sony Erricson W800i hoặc Nokia 3230, dòng N_serial như: N70, N72 N91, N91, N95 (hàng xách tay)…. đều thuộc dòng MP4. Nếu điện thoại Nokia loại trên sử dụng phần mềm tiếng Việt -> là MP4.

3.     Các máy MP4 không tương thích để tải nhạc, hình ảnh qua các đầu số dịch vụ 996, 998, 8377, 8277…Vì vậy,  khách hàng tải nhạc và hình qua cổng hồng ngoại hoặc cáp USB từ các cửa hàng bán điện thoại…

Lưu ý: Vì các loại máy của khách hàng sử dụng là hàng Trung Quốc, hàng không rõ xuất xứ, hàng không nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu không có đăng ký vì vậy có nhiều loại chỉ chia thành nhóm dựa vào giao diện của máy chứ không thể ghi rõ tên máy cho từng loại.

 

 

Nhóm 1: MP4, Hitech, Welcome

 

Đầu tiên KH theo MP4 loại 1 trước

MP4 loại 1:

Ø  Menu/ Sevices/ Data Account/ GPRS/ chọn sửa Account ở dòng bất kỳ:

§  Account name: VinaPhone GPRS

§  APN: m3-world

§  User name: mms

§  Password: mms

Bấm “Done” để lưu tài khoản VM.

 

Ø Quay trở về mục Sevice chọn Wap/ Setting:

Ø  Đến bước này mà không thấy các mục tiếp theo như trong hướng dẫn thì chuyển sang MP4 loại 2

Ø Edit profile chọn 1 profile bất kỳ/chọn Edit profile:

§  Rename profile: VinaPhone GPRS

§  Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn/old

§  Data Account/ GPRS/chọn Vinaphone GPRS

§  Connection/ Connectionless:

-      IP address: 10.1.10.46

-      Security: Off

 

 

 

 

+  Bấm “Done” 2 lần chọn Active Profile, máy hỏi gì bấm OK hết.

+ Kiểm tra bên trái cấu hình V của KH đã có dấu tích hình chữ v hoặc hình mũi tên chưa, nếu chưa có thì khách hàng kích hoạt lại bằng cách: chọn vào V rồi chọn Active profile.

 

+ Quay về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại và truy cập bằng cách Menu/Sevice/ Wap/ Home page.

 

Nhóm 1: MP4, Hitech, Wellcome

 

Đầu tiên KH theo MP4 loại 1 trước

MP4 loại 1:

Ø  Menu/ Dịch vụ/ Tài khoản dữ liệu/ GPRS/ chọn sửa n

§ Tên  tài khoản: VinaPhone GPRS

§ APN: m3-world

§ Tên người dùng: mms

§ Mật khẩu: mms

Bấm “ Xong” ( Hoàn Thành hoặc Thành Công tuỳ vào từng máy có ngôn ngữ khác nhau) để lưu tài khoản VM.

Ø  Quay trở về mục Dịch vụ chọn Wap/ Cài đặt:

Ø   Đến bước này mà không thấy các mục tiếp theo như trong hướng dẫn thì chuyển sang MP4 loại 2

MP4 loại 2

Ø    Chỉnh cài đặt sẵn/ chọn 1 cài đặt sẵn bất kỳ / chọn Chỉnh cài đặt sẵn:

§ Đổi tên cài đặt sẵn :VinaPhone GPRS

§  Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn/old

§ Tài khoản dữ liệu/ GPRS/ chọn VinaPhone GPRS

§ Kiểu kết nối/ chọn tiếp Kiểu kết nối :

§  Lưu ý:

Đối với máy MP4 dòng mới (vd: K915) khi vào mục “Kiều kết nối” chỉ có 2 dòng : “Định hướng kết nối” và” Http” thì HD KH vào mục Định hướng kết nối nhập Địa chỉ IPAn ninh chế độ Tắt (sau đó thao tác như bình thường)

-    Địa chỉ IP: 1 0.1.10.46

-    An ninh: tắt

+ Bấm “Xong” (Hoàn Thành hoặc Thành Công tuỳ vào từng máy có ngôn ngữ khác nhau) 2 lần rồi chọn Kích hoạt cài đặt sẵn, máy hỏi gì bấm OK hết.

+   Kiểm tra bên trái cấu hình V của KH đã có dấu tích hình chữ v hoặc hình mũi tên (đánh dấu) chưa, nếu chưa có thì khách hàng kích hoạt lại bằng cách: chọn vào V rồi chọn Kích hoạt cài đặt sẵn.

+ Quay về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại và truy cập bằng cách Menu/ dịch vụ/ Wap/ trang chủ.

 

 

MP4 loại 2:

 

Sau khi đến bước Setting/  Network setting:

§  Homepage: http://wap.gama.vn

§  Account : GPRS>> chọn VinaPhone GPRS

§  Gateway setting:

1.   Wapgateway : 10.1.10.46

2.    Wap port : 9201

Bấm  Save  hoặc Done

Quay về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại và truy cập bằng cách Menu/ sevice/ Wap/ Home page . Lưu ý: với máy này truy cập lần đầu hơi khó nên có thể lần đầu truy cập không được ngay khách hàng tắt nguồn đi bật lại, thử truy cập khoảng 2 đến 3 lần.

 

MP4 loại 2:

 

Sau khi đến bước Cài đặt  >> thì chọn  Cài đặt mạng :

§  Trang chủ : http://wap.gama.vn

§  Tài khoản mạng lưới : GPRS>> chọn VinaPhone GPRS

§  Cài đặt cổng:

1.   Cổng vào  : 1 0.1.10.46

2.    Cổng  : 9201

Bấm  Lưu   hoặc Xong

Quay về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại và truy cập bằng cách Menu/ dịch vụ/ Wap/ trang chủ

 Lưu ý: với máy này truy cập lần đầu hơi khó nên có thể lần đầu truy cập không được ngay khách hàng tắt nguồn đi bật lại, thử truy cập khoảng 2 đến 3 lần.

 

 

MP4 loại 3

 

Bước 1: Menu / dịch vụ / tài khoản số liệu / GPRS / chọn 1 cấu hình bất kì:

1.Tên tài khoản: VinaPhone GPRS

2. (Điểm kết nối GPRS)  hoặc APN: m3-world

User: mms, Pass: mms

Nhấn Xong  (Hoàn thành) (máy hỏi có lưu không chọn Có)

Bước 2: Quay về Dịch vụ chọn Cài đặt / Cài đặt mạng lưới (thiết lập mạng lưới) / Chọn 1 cấu hình bất kì:

1.Profilename: VinaPhone GPRS

2.Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn/old

3.Gateway: 10.1.10.46

4.Port: 9201

5.Acount: chọn GPRS / tìm đến cấu hình VinaPhone GPRS nhấn chọn

Nhấn Done 2 lần sẽ nhìn thấy VinaPhone GPRS. Từ VinaPhone GPRS nhấn Tuỳ chọn chọn Kích hoạt

Truy cập: Menu / dịch vụ / trang chủ

 

 

MP4 Loại 4

 

Mennu/Dịch vụ/số liệu Tài khoản/chọn GPRS/chọn 1 tài khoản bất kỳ

            Tên Tài khoản: VinaPhone GPRS

            Điểm truy cập: m3-world

            Tên truy cập :mms

            Mật mã: mms

Bấm “xong” lưu VinaPhone GPRS

Quay lại Dịch vụ/wap/Cài đặt/Biên soạn danh sách cài đặt

            Đổi tên Cài đặt:VinaPhone GPRS

            Trang chủ:http://wap.vinaphone.com.vn/old/

            Tài khoản mạng lưới:/GPRS/VinaPhone GPRS

            Kiểu Kết nối:/tiếp tục kết nối

                        -Địa chỉ IP: 10.1.10.46

                        -An toàn: tắt

Bấm trở về” 2 lần sẽ thấy”Biên soạn danh sách cài đặt” bấn chọn vào :Kích hoạt cài đặt sẵn:/OK/có. Quay trở về màn hình chính, tắt nguồn đi rồi bật lại truy cập  Mennu/Dịch vụ/Wap/Trang chủ(Internet)

 

 

MP4 loại 5

 

* Menu / Internet / Cài đặt Wap / chọn 1 cấu hình có sẵn / chọn đổi tên / nhập lại là VT bấm OK sau đó chọn vàop VT chọn cài đặt :

            1. Cài đặt kiểu truyền :

                        - Tên thuê bao : mms

                        - Mật khẩu : mms

                        - bsp; - Tên kết nối : m3-world

            Quay lại 1 lần: 

            2. sp; 2. Cài đặt kết nối :

             - Trang chính:http://wap.vinaphone.com.vn/old/

             - IP : 10.1.10.46

             - Cổng gateway : 9201

            * Bấm trở lại lúc nào nhìn thấy VT thì bấm chọn vào VT và chọn cài làm mặc định

            * Truy cập bằng cách : Vào Internet / nhập URL: http://tgm. wap.in > ok

 

 

MP4 loại 6

 

MP4 (InNokia)

 

Menu / Mạng / Tài khoản dữ liệu / GPRS / Chọn 1 cấu hình bất kì:

1.Tên tài khoản: VinaPhone GPRS

2.APN: m3-world

3.Username: mms

4.Password: mms

Nhấn OK! Chọn Xong

Quay về Mạng / Máy trình duyệt / Cài đặt / Cài đặt mạng lưới:

1.Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn/old/

2.Truy cập vào mạng: 10.1.10.46

3.Cổng: 9201

4.Tài khoản mạng lưới: chọn GPRS chọn VinaPhone GPRS

Nhấn OK chọn Đã thực hiện. Truy cập: Menu / Mạng / Máy trình duyệt / Trang chủ

 

 

MP4 loại 7

 

Menu / web / setting / Conection / GPRS / chọn 1 cấu hình bất kỳ chọn Rename nhập lại tên là VinaPhone GPRS bấm ok sau đó chọn vào VinaPhone GPRS chọn Edit :

 1. Homepage: http:// wap.vinaphone.com.vn/old/ bấm save
 2. Display Image: Yes                               bấm save
 3. Conection type: Conecless                    bấm save
 4. Security setting: None                           bấm save
 5. Bearer : GPRS                                      bấm save
 6. GPRS setting:
  1. IP address: 10.1.10.46        bấm save
  2. APN: m3-world                   bấm save
  3. User ID: mms                    bấm save 
  4. Passworld: mms               bấm save

Sau đó bấm quay về lúc nào nhìn thấy VinaPhone GPRS thì chọn vào VinaPhone GPRS sau đó chọn Activate

Truy cập bằng cách : Menu / web / Home> ok

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO CÁC

DÒNG MÁY CÁC LOẠI MÁY KHÁC (Hàng xách tay)

 

Cect GS860, Soft Bank, Gplus K887, Gplus GT88 Okwap, Misubishi M900, Black Berry, I-Phone, Nec N738, Palm Treo 750, Huyndai, Sagem X6 , One Pect, Elegalce,  B910 > Máy 2 sim (China Mobile), RS 72, Pocket PC, Máy PDA, Pantech.

 

Nhóm 1: CECT GS860

1. Menu / Delta Browser / Setting / Conect Set / chọn 1 trống bất kỳ / chọn New Profile / chọn GPRS:

 • Name: VinaPhone GPRS
 • Account : trống
 • Password: trống
 • Query password: No
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • DNS: bỏ qua
 • APN name: m3-world
 • Local addr: 10.1.10.46
 • Auth.type: Normal
 • Datacom pr: bỏ qua
 • Qos delay: bỏ qua

Sau đó bấm Save / chọn vào VinaPhone GPRS chọn Set default tắt máy khởi động lại.

2. Truy cập bằng cách: Menu / Delta Browser / Home page

 

Nhóm 2: Soft Bank ( Máy xách tay từ nhật)

Truy cập Menu>> setting >> Conectivity >> conection >> wap browser:

 • Setname: xoá conection 1 đi nhập là :VinaPhone GPRS
 • Acess name: m3-world
 • Authorisation type: Normal
 • Protocol: wap
 • Home URL: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Proxy adress: 10.1.10.46
 • Port :8080
 • Log-intimeout: 300(sec)

Sau đó nhấn Save nhấn OK

Tắt máy khởi động lại Truy cập Menu\ vào Chữ Y màu đỏ \ vào Nhập URL : http://wap.vinaphone.com.vn

 

Nhóm 3: GPLUS K887, GT88

Menu /Internet / Setting / Profiles / Add new / bấm Options, chọn GPRS chọn OK

 • Profile name: VinaPhone GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Access point: m3-world
 • IP Address: 10.1.10.46 (Dấu “.” : bấm phím 1 giữ trong vài giây)
 • Login Name: mms
 • Password: mms
 • Access Type: GPRS
 • Response Time: 300

Nhấn Back chọn: Activate. KH tắt nguồn bật lại rồi Truy cập bằng cách: Menu / Internet / Home (chọn Yes). Nhấn phím @ chọn Home (chọn Yes)

 

Nhóm 4: OKWAP

Menu /Wap /Setting /Từ Setting1:

Bấm Option chọn Rename: xóa tên cũ đi nhập tên mới là VinaPhone GPRS.

 • Chọn Edit VinaPhone GPRS  >> GPRS setting:
  • APN: m3-world
  • Username: mms
  • Password: mms
 • WAP setting :
  • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

  • IP address: 10.1.10.46, Bấm OK

  • Chọn GPRS link >> APN: m3-world  bấm OK
  • Bấm trở về rồi bấm Select vào VinaPhone GPRS.

KH tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách chọn Menu >> Wap >> Home page.

 

Nhóm 5: Misubishi M900

B1: Menu / Setting / Conection manager/ Edit wap gprs / chọn 1 profile

 • Profile name: VinaPhone GPRS
 • Access point name: m3-world
 • Username: mms
 • Password: mms
 • Chọn  Save

B2: Menu / wap / setting / wap profile: chọn 1 profile

 • Profile name: VinaPhone GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Conection profile: Gprs conection: chon VinaPhone GPRS
 • Gateway setting: IP address: 10.1.10.46
 • Addvance setting:
  • Active security: nerver
  • Use SAR: off
  • Normal Port: 9201
 • Chọn Save

KH tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Menu /wap /Homepage

 

Nhóm 6: BLACKBERRY

Bước 1: Vào Options/Advanced >> options/TCP rồi nhập thông số cần thiết

 • APN: m3-world
 • Username for APN:mms
 • Password for APN: mms

Bước 2: Cài Opera Mini. Để cài Opera Mini vào trang sau:  http://www.operamini.com/download/

Lưu ý máy này không tải trang từ máy mà phải kết nối với máy tính.

Bước 3: Dùng Opera Mini để chạy.

 

Nhóm 8: NEC N738

Truy cập Menu >> Wap >> Settings >>Profile >> chọn 1 profile bất kỳ >> chọn Edit:

 • Profile name : VinaPhone GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Bearer (kênh): GPRS only
 • Chọn GPRS setting:
 • Show setting:
  • Gateway IP address: 10.1.10.46
  • Port: 9201
 • APN: m3-world
 • User name: mms
 • Password: mms

Quay lại Menu >> Wap >> setting >> Profile >> chọn VinaPhone GPRS >> chọn Active sau đó tắt máy khởi động lại.

Truy cập bằng cách : Menu>>wap>>Homepage >>ok

 

Nhóm 9: PALM TREO 750

Truy cập Prefs >> Comunication >> Network >> GPRS  >> APN: m3-world  bấm Save để hoàn tất việc cài đặt. Khách hàng tắt bật nguồn rồi truy cập vào Internet Exploer nhập trang: www.google.com.

Nếu như máy của Kh không tìm thấy những mục này thử HD theo máy O2 nhóm 1

 

Nhóm 10: PANTECH

 WAP/các Cấu hình / Chọn Sửa cấu hình bất kỳ:

 • Tên Cấu hình: VinaPhone GPRS
 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Kiểu kết nối: wap
 • Cài đặt GPRS:
 • Cổng :
  • Địa chỉ IP: 10.1.10.46
  • Cổng IP: 9201
 • APN: m3-world
 • Username: mms
 • Password: mms

Bấm phím C quay về rồi bấm OK vào VinaPhone GPRS thấy có dấu chấm chọn ở vòng tròn cạnh VinaPhone GPRS là được.

Trở về màn hình chính tắt nguồn đi khởi động lại rồi truy cập vào Wap/ trang chủ.

 

Nhóm 11: Máy PDA

Lưu ý: Với máy này không chọn Profile 1 và Account 1

Truy cập Menu >> Service >> Data Account >> GPRS >> Account 2

 • Account Name: VinaPhone GPRS

 • APN: m3-world

 • Username: mms

 • Password: mms

Bấm Done Quay về: Service >> Wap Browser >> Setting >> Network Setting >> Profile 2

Bấm Options >> Edit

 • Profile name: VinaPhone GPRS

 • Http://wap.vinaphone.com.vn

 • Gateway IP: trống

 • Port: Trống

Account 2 >> GPRS >> Account >> chọn VinaPhone GPRS, Bấm Done

Từ VinaPhone GPRS bấm Options/ Active

Thoát về màn hình chính, tắt nguồn, khởi động lại và truy cập: 

Servive >> Wap Browser >> Homepage

 

Nhóm 12: POCKET PC

Menu / Connectivity / Wap / Setting:

1. Home URL: http://wap.vinaphone.com.vn

2. Profile: từ 1 cấu hình bất kì chọn Edit:

- GPRS APN: m3-world

- IP: 10.1.10.46

- Wap Centre: http://wap.vinaphone.com.vn

- Port: 9201

Nhấn Back rồi chọn Select vào cấu hình vừa chọn sửa.

Truy cập: Menu / Connectivity / Wap / Home

 

Nhóm 13: B910 > Máy 2 sim (China Mobile)

Menu >> Setting >> Network setup >> Data Account >> GPRS : từ 1 cấu hình bất kì nhấn Edit:

 • Account name: VinaPhone GPRS
 • APN: m3-world
 • User name: mms
 • Passwords: mms
 • Authentication: Normal

Nhấn Done.

Menu / WAP Browser / Setting / Network setting:

Nhấn Done.

Truy cập: Menu / Wap Browser / Home

 

Nhóm 14: RS 72

Menu / Service / Data acount/ GPRS chọn GPRS1

 • Use name: mms
 • Password: mms
 • Accsesspoint: m3-world
 • IP address: 10.1.10.46

Trở về 1 lần chọn Acctive chọn WAP: chọn GPRS1

Sau đó trở về phần Service chọn WAP/Conection Setting chọn WAP1

 • Hompage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • IP address: 10.1.10.46
 • Port: 9201

Trở về 1 lần chọn Active chọn Wap chọn WAP1

Truy cập: Menu / Service / Wap / Home

 

Nhóm 15: ELEGALCE

Menu >> Internet >> Cài đặt WAP >> chọn Bộ cài đặt 1 >> chọn Đổi tên: nhập VinaPhone GPRS nhấn OK.

Chọn vào VinaPhone GPRS >> chọn Cài đặt >> Cài đặt kiểu truyền:

 • Tên thuê bao: mms
 • Mật mã : mms
 • Tên kết nối: m3-world

Trở về chọn Cài đặt kết nối:

Nhấn OK chọn Hoàn thành. Quay lại Cài đặt WAP. chọn vào VinaPhone GPRS chọn Cài làm mặc định. Chọn mục 2. Điền URL: http://wap.vinaphone.com.vn (hoặc trang wap khác rồi nhấn OK là truy cập)

 

Nhóm 16: ONE PECT (hàng xách tay)

Truy cập Menu >> kết nối >> wap >> cấu hình >> chọn 1 cấu hình bất kỳ chọn Sửa:

 • Tên: VinaPhone GPRS
 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Cài GSM: bỏ qua
 • Cài GPRS: bấm ok để sửa:
  • Cổng:
  • Địa chỉ IP:10.1.10.46
  • Cổng IP:9201
  • APN: m3-world
  • Người sử dụng: mms
  • Mật mã: mms
 • Bấm trở về mục Cấu hình : bấm chọn vào cấu hình VinaPhone GPRS vừa tạo.

Truy cập: Menu / kết nối / Trang chủ

 

Nhóm 17: SAGEM X6

Menu >> Advand >> Setting >> Profile >> di chuyển đến 1 Provider (VD:3) nhấn OK >> chọn GPRS parametter >> Chọn APN Menu >> chọn Active >>

 • Create APN: nhập m3-world, OK nhấn Back 2 lần.
 • Login: mms
 • Password: mms
 • IP address: 10.1.10.46
 • Port type: non-secure
 • Provider type: chọn Provieder đã chọn ở trên (3)
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Prefer Connect: chọn GPRS
 • Nhấn Back quay ra Profile chọn Provider đã chọn ở trên (3) chọn Active

Truy cập: Menu >> Wap >> Go to URL: http://wap.vinaphone.com.vn nhấn OK

 

Nhóm 18: HUYNDAI

Truy cập Menu >> Trình Duyệt wap >> Hồ sơ >> Hồ sơ 1 >> đặt lại tên >> nhập lại là  VinaPhone GPRS bấm ok sau đó chọn vào Soạn thảo trang:

1. Tiêu đề : VinaPhone GPRS

2. Địa chỉ : http://wap.vinaphone.com.vn

3. Hiện ảnh : mở

4. Thông số mạng :

 • Kiểu truy cập : GPRS
 • Dữ liệu GSM : bỏ qua
 • Dữ liệu GPRS :
  • APN: m3-world
  • Người dùng : mms
  • Mật khẩu : mms
 • Cổng dịch vụ :
  • Người dùng: bỏ qua
  • mật khẩu : bỏ qua
  • Địa chỉ dữ liệu : 10.1.10.46

Truy cập: Menu / Trình Duyệt wap / Hồ sơ / chọn  VinaPhone GPRS / sau đó chọn vào tiêu đề VinaPhone GPRS để truy cập Hoặc vào Menu / Trình Duyệt / nhập địa chỉ : http://wap.vinaphone.com.vn > okHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO DÒNG MÁY NOKIA

 
Nhóm 1: Nokia: 6100, 3100, 7250, 7250i, 2650, 8910, 8910i, 6610, 6610i. 8310, 5100, 7250, 3510i, 3530, 3108, 6108, 6310i, 3510
 

Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

-  Menu>> Service >> Setting>> Connection setting( lưu ý mục này có máy có, có máy không) >> Active Service setting: chọn VinaPhone GPRS.

- Bấm “back” về đến màn hình chính KH tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”. 

Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

- Menu/ Service/ Setting/ Connection setting (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ Edit active service settings:xuất hiện các mục sau:

· Setting name: VinaPhone GPRS

· Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

· Session mode: Permanent

· Connection security: off

· Data bearer: GPRS

· IP address: 10.1.10.46

· Access point name: m3-world

· Authetication: Normal

· Login Type: Automatic

· User name: trống

· Password: trống

Bấm “back” về đến màn hình chính KH tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

- Menu>> dịch vụ>> cài đặt >>cài đặt kết nối (lưu ý mục này có máy có, có máy không)> Khởi động cài đặt dịch vụ hiện thời: chọn VinaPhone GPRS.

- Bấm phím “trở về “ về đến màn hình chính KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “ 0”.

Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

- Menu/dịch vụ/cài đặt/cài đặt kết nối(lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ sửa cài đặt dịch vụ hiện thời  xuất hiện các mục sau:

· Tên cài đặt : VinaPhone GPRS

· Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn

· Kiểu kết nối: nối liên tục

· Kết nối an toàn : tắt

· Sóng mang: GPRS

· Điểm truy cập: m3-world

· IP: 10.1.10.46

· Kiểu xác nhận: chuẩn

· Kiểu login: tự động

· Tên thuê bao: để trống

· Mật mã : bỏ trống

Bấm phím “trở về “ về đến màn hình chính KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “ 0”.


 
Nhóm 2:  3230, 3250, 6260, 6670, 6680, 6681, 7610, E61, E62, E50, N70, N71, N72, N73,N75, N76, N77, N80, N90, N91, N92, N93, N96, N97


Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

Menu>> chọn “ WEB” hoặc “ Sevice” >>“Option” >>  Setting >> Default access point >> VinaPhone GPRS. 

  Bấm ‘back’ trở về màn hình chính  KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘ 0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”

 Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

Menu/ setting (có biểu tượng hình cờ lê/ connection/ Access point : Sau khi mở được mục Access point yc khách bấm “Option” phía dưới cùng bên tay trái chọn “New access point” / Use default setting:

· Connection name: VinaPhone GPRS

· Data Bearer: GPRS

· Access point name: m3-world

· User name: mms

· Password: mms

· Authentication: Normal

· Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

(Nếu là E61, E62 nhìn tiếp trang bên)

Bấm Back về màn hình chính chọn “ WEB” hoặc “ Sevice” bấm “Option” chọn ‘ setting” / accesspoint/ Default access point/ chọn VinaPhone GPRS. 

  Bấm ‘back’ trở về màn hình chính KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘ 0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”

Máy này không có tiếng việt nên chỉ có thể hướng dẫn bằng tiếng Anh

 Riêng E61, E62

* Chọn Web/Close/ Option/ Setting/ Access Point/ Use defined / chọn VinaPhone GPRS

Bấm ‘back’ trở về màn hình chính KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘ 0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”


 
Nhóm 3:  Nokia 2610, 2626,3110 classic, 3220,  5200, 5300, 6020, 6030, 6060,6070, 6080, 6085, 6101, 6102, 6110, 6111, 6131, 6170, 6230i, 6233, 6270,6280,6288, 6300, 6820, 7260, 7270, 7360, 7373, 7390. 7600, 8800, 6500,7500, 8600, 2630; 6267, 3500, 6125
 

Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

-  Vào Menu>> Web hoặc Service (có biểu tượng quả cầu) >> setting>>Configuration setting>> Configuration : chọn VinaPhone GPRS

* Bấm “Back” quay về màn hình chính tắt nguồn đi khởi động lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím “0’. 

Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

- Vào Menu/ setting/ configuration / Personal configuration setting /bấm  “option” ( phím trên cùng bên trái)/ Add new/ chọn WEB hoặc SEVICE ( tuỳ từng máy)

- Account name: VinaPhone GPRS

- Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

- User name: trống

- Password: trống

- Use preferred access point: No

- Access point setting:

+ Proxy: off ( disable)

+ Data bearer: GPRS( packet data).

+ Bearer setting:

 •  Access point: m3-world

 •  Authentication : normal

 • User name: mms

 • Password: mms

*Bấm “Back” 3 lần nhìn thấy “ VinaPhone GPRS”  thì bấm “ Option” chọn “ Active”.

 - Quay về màn hình chính KH tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0

Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

-  Vào Menu>>Web hoặc dịch vụ (có biểu tượng quả cầu)>> cài đặt>>cài đặt cấu hình>>cấu hình chọn  VinaPhone GPRS

- Bấm “trở về” quay về màn hình chính tắt nguồn đi khởi động lại rồi truy cập bằng cách bấm và giữ “ 0”.

 Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

- Vào Menu/ cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cài đặt cấu hình riêng/ bấm “ tuỳ chọn” ( phía trên cùng bên trái)/ Thêm mới/ chọn Web hoặc “dịch vụ”(tuỳ từng máy)

- Tên tài khoản: VinaPhone GPRS

- Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn

- Tên thuê bao: trống

- Mật mã : trông

- Sd điểm truy cập ưu tiên: Ko

-  Các cài đặt điểm truy cập: 

+ Cổng fụ : tắt 

+ Sóng mang: GPRS ( dữ liệu gói) 

+ Cài đặt sóng mang:

 • Điểm truy cập: m3-world
 •  Kiểu xác nhận : chuẩn
 • Tên thuê bao: mms
 • Mật mã : mms

* Bấm “ trở về “ 3 lần nhìn thấy “VinaPhone GPRS” thì bấm “tuỳ chọn” rồi chọn “khởi động”.

- Quay về màn hình chính

KH tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0.

 
Nhóm 4: N5140, N5140i, N6230, N6620, N6220, N7200, N7250i


Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

  Vào Service (Internet)>> Setting>>  Connection Setting >> Active setting Internet / Tìm đến VinaPhone GPRS chọn khởi động

Sau đó thoát ra màn hình chính tắt nguồn đi khởi động lại rồi truy cập bằng cách bấm và giữ phím 0 

Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

Internet Sevice /Setting/ Connection setting/ Active Sevice setting / chọn Active 1 cấu hình trống bất kỳ.

Quay lại:

Chọn Edit Sevice setting:

· Setting name : VinaPhone GPRS

· Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

· Proxy : off ( Disable)

· Bearer: GPRS

· Bearer setting:

  Access point name : m3-world

  Authetication: chuẩn

   Login type: Automatic

  User name: mms

  Password: mms

Quay trở về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím 0


Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

Vào Dịch vụ (Internet)>> cài đặt>> cài đặt kết nối>> Khởi động cài đặt Internet / Tìm đến VinaPhone GPRS chọn khởi động

Sau đó thoát ra màn hình chính tắt nguồn đi khởi động lại rồi truy cập bằng cách bấm và giữ phím số 0 

Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

Dịch vụ Internet /Cài đặt/ Cài đặt kết nối/ Khởi động cài đặt / khởi động 1 cấu hình trống bất kỳ.

Quay lại:

Chọn Sửa cài đặt dịch vụ:

· Tên cài đặt : VinaPhone GPRS

· Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn

· Cổng phụ : ko

· Sóng mang: GPRS

· Cài đặt sóng mang:

Điểm truy cập : m3-world

Kiểu xác nhận: chuẩn

Kiểu Login: Tự động

Tên thuê bao: mms

Mật mã: mms

Quay trở về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím 0

 
Nhóm 5: N-gage QD, 3650, 3660, 6600, 6630, 7650, 6260


Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

 Menu>> WEB hoặc  Sevice >> Option>> setting >> Default access point >> Chọn VinaPhone GPRS. 

Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

- Menu/ setting (có biểu tượng hình cờ lê)/ connection/ Access point : Sau khi mở được mục Access point yc khách bấm “Option” phía dưới cùng bên tay trái chọn “New access point” / Use default setting:

· Connection name: VinaPhone GPRS

· Data Bearer: GPRS

· Access point name: m3-world

· User name: mms

· Password: mms · Authentication: Normal

· Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

Gateway IP: 10.1.10.46

Connection security: Off Session mode: permanent - Bấm Back về màn hình chính chọn “ WEB” hoặc “ Sevice” bấm “option” chọn ‘ setting” / Default access point/ chọn VinaPhone GPRS.

Bấm ‘back’ trở về màn hình chính khách hàng tắt nguồn đi bật lại rồi bấm và giữ phím số “0” Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”.

 
Đối với dòng máy này không có tiếng việt Lưu ý : Máy N6600 không có các mục:

· Gate IP: 10.1.10.46

· Connection security: Off

· Session mode: permanent

Vì vậy, bỏ qua và chuyển luôn sang bước tiếp theo


 
Nhóm 6- Nokia 3120, N3250i,6108;  3200


Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

- Menu /service / Setting / Connection setting (lưu ý mục này có máy có, có máy không) >> Active Service setting: chọn VinaPhone GPRS.

- Bấm “back” về đến màn hình chính thì  KH tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

- Menu/ Service/ Setting/ Connection setting/  Edit active service settings:

· Setting name: VinaPhone GPRS

· Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

· Session mode: Permanent

· Connection security: off

· Data bearer: GPRS

Bearer setting:

GPRS connection: When needed

GPRS Access point: m3-world

ID address: 10.1.10.46

  Authentication: Nomal

Login type: automatic

User name: trống

Password: trống

Bấm “ Back” 2 lần chọn vào “ Active service setting” >> chọn VinaPhone GPRS.

Bấm phím “back” về đến màn hình chính thì KH tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

 

Bước 1: Khi nhận được cấu hình tự động:

    - Menu>> dịch vụ>> cài đặt >>cài đặt kết nối>> Khởi động cài đặt dịch vụ hiện thời: chọn VinaPhone GPRS.

- Bấm phím “trở về “ về đến màn hình chính thì KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “ 0”.  

Bước 2: Khi không nhận được cấu hình tự động

- Menu/dịch vụ/cài đặt/cài đặt kết nối/ sửa cài đặt dịch vụ hiện thời :

· Tên cài đặt : VinaPhone GPRS

· Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn

· Kiểu kết nối: nối liên tục

· Kết nối an toàn : tắt

· Sóng mang: GPRS

· Cài đặt sóng mang:

Kết nối GPRS: Khi cần

Điểm truy cập GPRS: m3-world

Địa chỉ IP: 10.1.10.46

Kiểu xác nhận : chuẩn

Kiểu login: tự động

Tên thuê bao: để trống

Mật mã : bỏ trống

Bấm “trở về” 2 lần chọn vào  khởi động cài đặt dịch vụ hiện thời >> chọn VinaPhone GPRS

Bấm phím “trở về” về đến màn hình chính thì KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “ 0”.

 

Nhóm 7: Nokia 6708 

Menu/ Settings / chọn Tab Connections (có biểu tượng hình quả cầu) / chọn Internet Accounts /

Chọn New:

- Account name: VinaPhone GPRS

- Connection type: GPRS

Chọn Advanced:

  * Trong Tab Server:

+ Username and password requied: để trống

+ APN Address: m3-world

 Chọn Done 2 lần

Trong mục: Preferred: chọn VinaPhone GPRS

Bấm Done

Bỏ qua các Tab còn lại

Bấm  Done để thoát ra và tới chọn  WAP accounts / New:

-  Account name: nhập VinaPhone GPRS

-  Internet account: chọn  VinaPhone GPRS

Bấm Done

Chọn Tab Preferred (Bên cạnh Basic)

-  Đánh dấu tích vào ô vuông Use WAP account:

- Chọn Preferred: chọn  VinaPhone GPRS

- Chọn Done

- Chọn Done

Hoàn thành việc cài đặt KH tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập bằng cách:

Vào Menu>> Internet >> Open page:
http://www.google.com

 

Nhóm 8: Nokia 6120, E90 

 Menu / Setting / Phone setting / Conections / Accesspoint / nhấn Options chọn New access point (không có Use default setting như 7610,N72,N73…) KH điền thông số các mục như 7610, N72, N73…

· Connection name: VinaPhone GPRS

· Data Bearer: GPRS

· Access point name: m3-world

· User name: mms

· Password: mms

· Authentication: Normal

· Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

Menu / Web / Options / Setting / General / Default access point / Use always chọn VinaPhone GPRS 

Bấm ‘back’ trở về màn hình chính khách tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘ 0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES” 

Nhóm 9: Nokia 7710 

 Desk > Control panel > Internet setup.

>> chọn  tap New access point:

- Connection name: VinaPhone GPRS

- Data bearer:

- Network type:

Auto-retrieve access point: NO

Access point name: m3-world.

Prompt password at every login: bỏ trống

User name: mms

Password: mms

Quay ra chọn tap General

Preferred access point: Chọn cấu hình vừa cài đặt

Ask before connecting: Để mặc định 

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:

WEB >> Open Page >> Nhập địa chỉ http://www.google.com

Chọn Open

 

Nhóm 10: Nokia 2760 

Menu/ cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cài đặt cấu hình riêng/ Chọn vào Đồng bộ riêng/ bấm “ tuỳ chọn” (phía trên cùng bên trái)/ Thêm mới/ chọn Web hoặc “dịch vụ” (tuỳ từng máy)

- Tên tài khoản: VinaPhone GPRS

- Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn

- Tên thuê bao: trống

- Mật mã : trống

- Sd điểm truy cập ưu tiên: Không

- Các cài đặt điểm truy cập:

  + Cổng fụ : tắt

  + Cài đặt sóng mang:

· Điểm truy cập: m3-world

· Kiểu xác nhận : chuẩn

· Tên thuê bao: mms

· Mật mã : mms

* Bấm “ trở về “ 3 lần nhìn thấy “VinaPhone GPRS” thì bấm “tuỳ chọn” rồi chọn “khởi động”.

- Quay về màn hình chính KH tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0.

 

Nhóm 11: Nokia 6235

 Menu/ Dịch vụ/ Wap/ Cài đặt mạng/ Chọn cài đặt mạng hiện thời:

 1. Tên cấu hình: VinaPhone GPRS
 2. Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 3. Cài đặt GSM: Bỏ qua
 4. Cài đặt GPRS: Bấm ok để sửa
 5. Địa chỉ IP: 10.1.10.46
 6. Cổng IP: 9201
 7. Cài đặt ANP: m3-world
 8. Tên người dùng: mms
 9. Mật khẩu: mms

Quay về màn hình chính, tắt nguồn bật lại máy. Truy cập bằng cách vào Menu/dịch vu/wap/Trang chủ

 
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 3 2010 00:35
  


http://www.leanhdigital.com.vn/upload/the-ngan-hang.jpg