Hiện tại 3G đã phổ biến, được 3 nhà mạng phổ biến và tiến hành thử nghiệm. Giá cước của từng nhà mạng được xem là khá kinh tế.Nếu sử dụng gói cước U7 thì mỗi tháng trả khoản 150k tiền net (chưa thuế), vậy rõ ràng là kinh tế hơn ADSL nhiều. Vấn đề ở đây chỉ là liệu giá cước này có tồn tại lâu dài hay chỉ là trong thời gian thử nghiệm thôi hay ko