LG nâng cấp KP500 thành Cookie Plus có 3G

Array In Array
Thứ năm, 11 Tháng 3 2010 15:19
LG nâng cấp KP500 thành Cookie Plus có 3G

LG Cookie Plus GS500 nâng cấp từ model KP500 hỗ trợ 3G và giao diện cảm ứng tốt hơn.