Ngắm bộ sạc cho các sản phẩm của Apple

Array In Array
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 16:17
Ngắm bộ sạc cho các sản phẩm của Apple

HyberMac Micro, Mini và Nano giúp người dùng không còn phải lo lắng các thiết bị của mình trở thành "cục gạch" mỗi khi du lịch hoặc công tác xa.