Pin ngoài biến HD2 thành 'người gù'

Array In Array
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 16:36
Pin ngoài biến HD2 thành 'người gù'
Với pin ngoài vừa được HTC bán ra dành cho HD2, dung lượng được tăng thêm gấp đôi, nhưng máy trở nên dày hơn.