Điện thoại bộ nhớ siêu lớn

Array In Array
Thứ tư, 24 Tháng 3 2010 15:34
Điện thoại bộ nhớ siêu lớn

Nokia N97 là điện thoại có bộ nhớ lớn nhất lại có thể mở rộng bằng thẻ microSDHC, các máy xếp sau có N97 Mini, Omnia HD, Omnia II từ Samsung.