Di động xách tay vào mùa giảm giá

Array In Array
Thứ hai, 19 Tháng 4 2010 14:14
Di động xách tay vào mùa giảm giá

Giảm giá mạnh nhất trên thị trường điện thoại xách tay là các mẫu của Sony Ericsson, trong đó, X10 đã giảm gần 600.000 đồng. Nokia, iPhone chỉ điều chỉnh nhẹ.