CÁC BẠN LÀM THEO TRÌNH TỰ 6 BƯỚC SAU ĐÂY ĐỂ CÀI ĐẶT GAMES NHA ^^!

*Bước 1: Trước Hết Các Bạn Down File Về ( Tất Nhiên Rồi ^^)

*Bước 2: Giải Nén Ra File Jar
*Bước 3: Đưa File Jar Vào Cái Điện Thoại
*Bước 4: Cài Đặt Bình Thường
*Bước 5: Vào Play
*Bước 6: Hết ^^!

+ Còn Nếu Các Bạn Down Về Mà Đã Là File .Jar Thì Khỏi Giải Nén Nha Đưa Vào Máy Luôn Và Cài Đặt Bình Thường !!!


*Chú Ý : Nếu Máy Báo Lỗi Vì Dung Lượng Games Quá Cao Thì Các Bạn Làm Như Sau:

Dành cho máy của Samsung
+Bước 1:Nhập *#6984125*#
+Bước 2:Chọn Dòng 4:Internals
+Bước 3:Nhập Pass : *#9072641*#
+Bước 4:Chọn Dòng 6:Storage Settings
+Bước 5:Chọn Dòng 3:Update Java DB
+Bước 6:Chờ Nó Cập Nhật Xong Ra Ngoài Vào Lại Games Đó Là Chơi Được Liền ^^!
+Bước 7:Hết Rồi Xong Rồi Còn Gì Nữa Đâu ^^!

VÀO GAMES THÔI :

*LƯU Ý : NHỮNG GAMES MÌNH POST LÊN TOÀN LÀ GAMES 240X400 FULL MÀN HÌNH ĐÓ !!!
TẠM THỜI NHIU ĐÓ THÔI NHA MẤY BẠN ^^!


MAI MÌNH POST TIẾP , GIỜ MỆT LẮM ÒI


CÁC BẠN NHỚ ẤN NÚT CẢM ƠNBÊN PHẢI BÀI VIẾT CỦA MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ SỨC POST THẬT NHÌU GAMES CHO CÁC BẠN ^^!